Internetová verzia Encyclopaedie Beliany

Internetová verzia Encyclopaedie Beliany postupne sprístupňuje knižne vydané heslá v abecednom rozsahu A – kokpit. Keďže redakčný kolektív v súčasnosti pracuje na príprave ďalšieho zväzku Encyclopaedie Beliany a paralelne aj na aktualizácii hesiel pripravovaných pre internetovú verziu (1. zväzok vyšiel v roku 1999), uverejňovanie ďalších hesiel prebieha postupne.

Technická realizácia internetovej verzie Encyclopaedie Beliany bola podmienená vytvorením webového redakčného systému na tvorbu hesiel. Pri jeho tvorbe rovnako ako pri internetovej verzii sa použili výlučne otvorené softvérové prostriedky, pričom zdrojový kód vytvorených produktov je dostupný v úložisku Encyklopedického ústavu na portáli Github.

beliana – internetová verzia