O ústave

Encyklopedický ústav SAV je príspevková organizácia, ktorej hlavným zameraním je tvorba a vydávanie pôvodných encyklopedických diel univerzálneho i špeciálneho charakteru. V súčasnosti pripravuje a postupne vydáva viaczväzkovú všeobecnú Encyclopaediu Belianu. Zároveň v spolupráci s odborníkmi z mnohých oblastí sprístupňuje širokej verejnosti jej obsah vo forme internetovej verzie Encyclopaedie Beliany.