O ústave

Encyklopedický ústav je súčasť Centra spoločných činností Slovenskej akadémie vied, ktorá bola zriadená s cieľom pripravovať, spracúvať a vydávať pôvodné encyklopedické diela univerzálneho i špeciálneho charakteru, a sprístupňovať tak širokej verejnosti najnovšie vedecké poznatky zo všetkých odborov ľudskej činnosti. V súčasnosti pripravuje a vydáva knižnú a internetovú verziu Encyclopaedie Beliany.

budova EnÚ