EnU SAV

Encyklopedický ústav Slovenskej akadémie vied

Encyklopedický ústav Slovenskej akadémie vied je príspevková organizácia, ktorá bola zriadená s cieľom pripravovať, spracúvať a vydávať pôvodné encyklopedické diela univerzálneho i špeciálneho charakteru, a sprístupňovať tak širokej verejnosti najnovšie vedecké poznatky zo všetkých odborov ľudskej činnosti.

Encyklopedický ústav SAV, Bradáčova 7, Bratislava
Mapa